Privacy verklaring

Deze privacyverklaring (in het kader van de AVG) is van toepassing op de diensten van Equi Jacky. Door gebruik te maken van de diensten van Equi Jacky geef je aan het privacy beleid te accepteren. Equi Jacky respecteert de privacy van alle klanten en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die jij als klant verschaft vertrouwelijk wordt behandeld.

Op deze pagina kom je te weten welke gegevens worden verzameld en waarvoor deze gegevens worden gebruikt. Stuur bij vragen of eventuele opmerkingen een email aan: info@equi-jacky.nl.

1. De persoonsgegevens die Equi Jacky verwerkt

Equi Jacky verwerkt de persoonsgegevens die jij zelf mondeling, telefonisch, per e-mail, per sociale media of via telefonische berichtgeving verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Equi Jacky (indien van toepassing voor het doel) verwerkt:

 • Voor- en achternaam
 • E-mailadres
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • Bankrekeningnummer
 • Social Media profiel
 • Overige gegevens die je zelf verstrekt

2. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens

Equi Jacky heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. Equi Jacky kan echter niet controleren of een bezoeker ouder is dan 16 jaar. Als je er van overtuigd bent dat er zonder die toestemming persoonlijke gegevens is verzameld over een minderjarige, neem dan contact op via info@equi-jacky.nl, dan zal deze informatie worden verwijderd.

3. Met welk doel en op basis van welke grondslag worden de persoonsgegevens verwerkt?

Equi Jacky verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doeleneinden:

 • het laten zien van foto’s en video’s die met jouw goedkeuring zijn gemaakt tijdens de training;
 • het verzenden van een nieuwsbrief bij nieuwswaardigheden. Iedereen die zijn of haar e-mailadres bij   Equi Jacky achter laat, meldt zich automatisch aan voor deze nieuwsbrief. Afmelden kan via de link onderaan elke verzonden email;
 • om contact te leggen ten behoeve van het uitvoeren van de diensten van Equi Jacky;
 • om jou te informeren over eventuele wijzigingen van diensten;
 • om jouw betaling af te kunnen handelen;
 • om goederen, bestellingen en/of diensten bij je af te leveren.

4. Hoe lang blijven de persoonsgegevens bewaard?

Equi Jacky bewaart de persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor jouw gegevens worden verzameld. Equi Jacky hanteert de bewaartermijn van 7 jaar voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens: personalia, adresgegevens en contactgegevens. De genoemde bewaartermijn geldt niet op het moment je Equi Jacky verzoekt jouw contactgegevens te verwijderen.

5. Het delen van persoonsgegevens met derden

Equi Jacky verkoopt jouw gegevens niet en/of verstrekt deze uitsluitend aan derden als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst of om te kunnen voldoen aan een wettelijke verplichting. Cookies, of vergelijkbare technieken, worden door Equi Jacky niet gebruikt.

6. Persoonsgegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om jouw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om jouw toestemming tot gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Equi Jacky. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering of intrekking van jouw toestemming sturen naar: info@equi-jacky.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Equi Jacky jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in het kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van jouw privacy. Equi Jacky reageert zo snel mogelijk op jouw verzoek.

Equi Jacky neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.